July 8, 2020

History Stories

ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಪಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂತೋಷಕೂಟದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟದ ನಂತರ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡುವುದು…

“ಮೈಸೂರಿನ ನಾಡಗೀತೆ… “ಕಾಯೋ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ”

ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜನರ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ…