History Stories

ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ಯೋಗʻಬ್ರಹ್ಮʼನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು..?

ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ.. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದ.. ಆತನೂ ಕೂಡಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ…..

ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಪಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂತೋಷಕೂಟದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟದ ನಂತರ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡುವುದು…

“ಮೈಸೂರಿನ ನಾಡಗೀತೆ… “ಕಾಯೋ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ”

ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜನರ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ…